icon

+7 (4012) 332-333

sales@aerocarbon.io

Jämförelsetabell

Specifikation             AeroCarbon PVC Aluminium
Energieffektivitet А++ В С
Värmeöverföringsmotstånd hos en förseglad glasruta med två kammare, m2·°С/W 1,35 0,7 0,45
Ramens montagetjocklek, mm 55 100-130 80-120
Ultimat draghållfasthet, MPa 410 41-48 410
Värmeledningsförmåga, W/m2*°С 0,075 1,9 140-190
Koefficient för linjär termisk expansion av profiler, °С   4 80 23
Brandmotstånds klass G0 (icke-brännbar) G3 (brännbar) G0 (icke-brännbar)
Innehåll av giftiga ämnen inget stabilisatorer inget
Vikt, 1 löpmeter, kg 1,3 4,5-6 1,6
Genomsnittligt pris, rub. för 1 m2 av glassättning 6500-15000 4500-12000 7000-20000
Livslängd, år >50 20 >50